Tietosuojaseloste Pyhähippu Oy:n asiakasrekisteristä

Henkilötietolain (523) 10 & 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste sisältää rekisteriselosteen sekä informaatiota rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Pyhähippu Oy/Jarkko Vartioniemi

Y-tunnus: 0703038-4

Kultakeronkatu 4, FI-98530 Pyhätunturi

+358 (0) 16 882 820

info@pyhahippu.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekisterinpitäjän ylläpitämien nettisivujen, online-kaupan sekä puhelin- ja sähköpostimyynnin kautta kontaktoituihin käyttäjiin kohdistuen tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti. Maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely. Asiakkaan maksutapatiedot, tarvittaessa maksukorttitiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviitetiedot.

Toisin sanoen rekisterin henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen perustaminen ja hoito
 • Kommunikointi asiakkaan kanssa. Esimerkiksi laskulomakkeen kieli ja tilisiirtolomake, varausvahvistus sähköpostitse sekä asiakkaan mahdolliset lisäkysymykset halutulla kommunikointivälineellä.
 • Kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan asianmukainen tunnistaminen.
 • Tuote- ja palvelutarjonnan suunnittelu sekä tarjonnan kohdistaminen.
 • Asiakkaan maksutapatiedot, tarvittaessa maksukorttitiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviivetiedot.
 • Mahdolliset asiakaspalaute-ja reklamointitiedot.
 • Suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jos rekisteröity on siihen erikseen antanut luvan.

Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokanavaan liittyvät tottumukset.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle

  • Tietosuoja-asetuksen 6 artikla, 1.kappale: b, c ja f
   • Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
   • Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvollisuuden noudattaminen
   • Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen
 • Suomen laki 2006/308 ”Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, joka velvoittaa matkustajatietojen säilyttämiseen

Henkilöllä/rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa, veloituksetta, kieltää henkilötietojen käsittely markkinointitutkimuksiin tai peruuttaa siihen antamasi suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältämä käyttäjäkohtainen tietosisältö vaihtelee sen mukaan, millaista käyttäjän toimesta tapahtuva käyttö on. Tässä kappaleessa on eriteltynä ostavan asiakkaan näkökulmasta rekisteriin tallennettavat tiedot.

Palvelun oston (varauksen teon) yhteydessä tallennetaan seuraavat tiedot

Yhteystiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Osoite
 • Maa
 • Puhuttu kieli
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Asiakasnumero
 • Online-palvelu
  • Käyttäjätunnus
  • Salasana

Joissakin tapauksissa yhteistyö saattaa edellyttää seuraavien tietojen tallentamista:

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus

Lisäksi asiakkaasta saatetaan tallentaa profiloivia lisätietoja, joiden avulla voidaan kohdentaa suoramarkkinointia ja parantaa asiakaspalvelua.

Profiloivia lisätietoja ovat:

 • Yksityinen / yritys / yhdistys
 • Lomailukausi: talvi/ kevät/ kesä/ syksy

Matkustajailmoitukseen täytetään

 • Nimi, osoite ja allekirjoitus
 • Syntymäaika
 • Kansalaisuus
 • Passinumero (paitsi ei Pohjoismaiden kansalainen tai Suomessa asuva matkustaja)
 • Maa, josta saapuu Suomeen
 • Mukana matkustavan alaikäisen lapsen nimi ja syntymäaika
 • Samassa majoituskohteessa majoittuvien nimet ja syntymäaika
 • Tulo- ja lähtöpäivä
 • Majoituskohde
 • Majoituskohteen avainten lukumäärä

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään käyttäjiltä itseltään palveluun rekisteröityessä, sitä käyttäessä tai osallistuessa muulla tavoin www-sivuilla toteutettuun toimintaan. Käyttäjältä itseltään kerätään tietoa myös puhelin-, sähköposti- tai tiskiltä myyntitilanteessa.

Käyttäjien käynneistä nettisivustolla ja online-kaupassa kerätään automaattisesti tietoa. Näitä käyttäjää yksilöiviä tietoja ovat IP-osoite, laitetyyppi, nettiselain, käyttöjärjestelmä, kieliasetukset, ajankohta (pvm+klo), näytetyt sivut sekä tietoa klikkauksista. Analytiikka-ohjelman keräämiä tietoja käytetään onlinepalveluiden ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Nettisivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Pyydettäessä matkustajailmoitukset tietoineen luovutetaan lain määräämille viranomaisille. Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Sosiaalinen media

Nettisivuillamme voi olla linkkejä sosiaalisiin medioihin tai sosiaalisten medioiden tarjoajien tarjoamaa sisältöä. Mikäli olet luonut tilin sosiaalisen median tarjoajan palveluun, kyseinen palvelu saattaa tunnistaa sinut tästä sisällöstä tai vierailusta sen sivustolla. Sinut voidaan tunnistaa, vaikka et käyttäisi kyseistä sosiaalista mediaa. Lisätietoja näiden sosiaalisen median tarjoajien tietosuojakäytännöistä saat kyseisen palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta.

Rekisterin suojauksen periaatteiden kuvaus

Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Rekisterin käyttö on ohjeistettu, rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen, tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, joiden palvelimet suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla ajantasaisilla teknisillä keinoilla, tiedot sisältävät palvelimet sijaitsevat tiloissa, joissa jotka ovat lukittuja ja joissa on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta, ja mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja edellä tässä kohdassa määritellyn mukaiset vaatimukset täyttävää suojaamista.

Rekisterinpitäjä ei vastaa tiedoista, joita kolmannen osapuolen toimijat keräävät ja säilyttävät. Esimerkiksi varaussivustot netissä tai Pyhähippu Oy:n palveluita välittävät matkatoimistot. Rekisterinpitäjä vastaa vain Pyhähippu Oy:lle toimitetusta tiedosta.

Tarkastus-, tiedot oikaisu- ja ”unohdetuksi tulemisen” oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä rekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja/tai puuttellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistoa ”oikeus tulla unohdetuksi”. Poikkeuksena Pyhähippu Oy:tä sitovat velvoitteet, esimerkiksi kirjanpitolaki ja matkustajailmoitusten säilytys. Yllä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta (2006/308) 6§ matkustajailmoitus ja matkustajatiedot:  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060308#a308-2006

Neuvonta, valvonta ja lisätiedot tietosuoja-asioissa

Tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietolain mukaisena tietosuojaviranomaisena henkilötietojen käsittelyä ja valvontaa koskevaa ohjausta sekä neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutettu myös ratkaisee eräät laissa tarkemmin määrätyt henkilötietojen tarkastusoikeuden toteuttamista ja tietojen korjaamista koskevat asiat. Lisätietoja tietosuojaviranomaisista löytyy esimerkiksi osoitteesta http://tietosuoja.fi/

Päivitetty 1/2019